Anti-spam Politikası

Alıcılarının ya da alıcısının isteği dışında gönderilmiş toplu e-posta mesajları SPAM (“Junk”, “Bulk”, “İstenmeyen”, “Gereksiz”) olarak değerlendirilir.

İadeal, üyelerinin e-mail adreslerinin kendi kişisel bilgileri olduğunu kabul eder ve kendi istekleri dışında bu adreslere toplu olarak mesaj göndermeyeceğini taahhüt eder.

İadeal Üyeleri; dağıtım listelerine, haber gruplarına, satın alınmış e-mail adreslerine İadeal'le ilgili herhangi bir postalama yapmayacaklarını üyelik sözleşmesini kabul ederek taahhüt eder.

İadeal Üyeleri; İadeal ile ilgili mesajlarında kendileriyle ilgili veya alıcıları yanlış yönlendirecek bilgiler sunmayacağını kabul eder.

İadeal kendi takdir yetkisinde üyelerin İadeal'in Anti-Spam politikalarını uygulama ve davet gönderme izinlerini ihlal ettiğine inanırsa veya sahte kayıtlarla üye yaptığını tespit ederse, herhangi bir uyarı yapmaksızın üyeliklerini ve sahte kayıtları anında iptal eder.

Üyeler arkadaş ve çevrelerine, veya çeşitli şekillerde ilişkileri olan çevrelere İadeal’ten bahsedebilir; Arkadaşlarını İadeal’i kullanmaya ve avantajlardan yararlanmaya davet edebilir; Fakat bunu üçüncü tarafları rahatsız edecek şekillerde yapamaz. Üyeler işbu sözleşme kapsamında üçüncü kişilere gönderecekleri referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeler gönderecekleri e-postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen e-posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üye'nin işbu hükme aykırı olarak yapacağı tüm e-posta iletişiminin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak İadeal'e bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talep'in İadeal tarafından kendisine ihbar edilebileceği, Üye'nin İadeal'in savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriğini kendisine sağlayacağı, bahsi geçen dava ve talep sonucu İadeal'in herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın İadeal tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle İadeal'in kendisiyle akdetmiş olduğu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh etme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye işbu hükme aykırı davranması durumunda üyelik sıfatına haiz olarak kazanmış olduğu ve/veya kazanacağı tüm haklardan İadeal lehine sarfinizar ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.