İadeal Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden (Gizlilik Politikası; iadeal.com İçerik Politikası; iadeal.com Anti Spam Politikası) ve açıklamalardan (SİTE dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bütün açıklamalar) oluşan “İADEAL.COM SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır), İçerenköy Mahallesi Topçu İbrahim Sokak Kozyatağı E5 Yanyol Üzeri And Plaza No: 8 /10D ATAŞEHİR, İSTANBUL adresinde mukim İadeal Bilişim Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi (Bundan böyle kısaca İADEAL olarak anılacaktır) ile www.iadeal.com sitesine üye olurken ÜYE’ nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

SİTE: İADEAL tarafından belirlenen kurallar dahilinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu ve internet ortamında www.iadeal.com ana adresi ile bu adrese bağlı alt adreslerden erişilebilen web sitesini (“internet sitesi”; “portal”; “platform”),

KULLANICI: İnternet üzerinden veya her türlü çevrimiçi (online) kanal vasıtası ile SİTE’ye ve/veya SİTE VERİTABANI’na erişen gerçek ve/veya tüzel kişileri,

LİNK: SİTE üzerinden SİTE içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıyı,

İÇERİK: SİTE’de listelenen, yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, ses, karakter ve sair görsel, yazınsal ve işitsel imgeyi,

SİTE ARAYÜZÜ: İADEAL veya ÜYE’leri tarafından oluşturulan içeriğe erişilebilmesi ve/veya SİTE VERİTABANI’ndan sorgulanabilmesi amacıyla görüntülenen, “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunan ve tüm fikri hakları İADEAL’a ait olan tasarımlar çerçevesinde SİTE üzerinden yapılabilecek işlemlerin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarını,

SİTE VERİTABANI: SİTE dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, düzenlendiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği; İADEAL’a ait olan ve “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” gereğince korunan veritabanını,

ÜYE: İADEAL tarafından SİTE üzerinde tanımlanan ÜYE’lik sürecini tamamlayarak İADEAL’ın verdiği onay neticesinde SİTE hizmetlerinden yararlanan; ve bu hizmetler için hazırlanmış sözleşmeleri ÜYE’lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişi KULLANICIyı,

TAVSİYE AĞI: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olan yöntemlerle, ÜYE tarafından gerçekleştirilen SİTE’nin tanıtımı sonucu, SİTE’ye yeni ÜYE olan tüm KULLANICI’ları, (Her TAVSİYE AĞI, tanıtımını yapan ve üyeliği sağlayan ÜYE’ye bağlı takip edilir.)

İADEAL TEMSİLCİSİ: Kendisine bağlı TAVSİYE AĞI olan ÜYE’yi,

ÜYE FİRMA veya SATICI: İADEAL’a üye olmak suretiyle SİTE’de AVANTAJ’lar sunan, (ve bunun için SİTE üzerinden link veya kod verilen; ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri kendi internet sitesi vasıtasıyla satışa arz eden; ve satışın gerçekleşmesi durumunda vaad ettiği AVANTAJ’ları ödemekle yükümlü olan) gerçek ve/veya tüzel kişi olan KULLANICI’yı,

AVANTAJ: İADEAL tarafından SİTE üzerinden sunulan her türlü para iadesi, indirim, kampanya veya promosyonu,

PARA İADESİ: Satıcı Firma/Mağaza/Şirketler tarafından yapılan indirim(ler)in İADEAL vasıtasıyla ÜYE’lerine sunulma şeklini,

REKLAM GELİRİ: Bir TAVSİYE AĞI’nda yer alan ÜYE’lerin, SİTE üzerindeki işlemleri üzerinden ve İADEAL tarafından belirlenen koşullar kapsamında, o TAVSİYE AĞI’na sahip İADEAL TEMSİLCİSİ’ne sağlanan AVANTAJ’ı .

ifade eder.

İADEAL ÜYELİK HESABI: ÜYE’nin SİTE içinde sunulan hizmet ve AVANTAJ’lardan yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, Üyelikle ilgili konularda İADEAL’a talepte bulunduğu, üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, sadece kendisinin belirlediği ve sadece kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile SİTE üzerinden erişilen ÜYE’ye özel internet sayfasıdır. Her ÜYE’nin sadece 1 (bir) adet üyelik hesabı olabilir.

İADEAL HİZMETLERİ (Kısaca HİZMET): SİTE içerisinde ÜYE’lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla İADEAL tarafından ortaya konulan uygulamalardır. İADEAL, SİTE içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde ÜYE’lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman HİZMET’lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapmakta serbesttir. İADEAL tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili ÜYE’lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar İADEAL tarafından ilgili HİZMET’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından ÜYE’lere duyurulur.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, SİTE’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile SİTE içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin İADEAL tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı, grafik, tablo, liste, tarif, soru-cevap, makale, açıklama ve benzeri beyan ve içeriktir. KULLANICI, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, SİTE içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin İADEAL tarafından açıklanan her türlü beyan ve içeriği de kabul etmiş olmaktadır. KULLANICI bahsi geçen beyan ve içerikte belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları

4.1 - Üyelik SİTE’nin ilgili bölümünde bulunan üyelik formunun zorunlu alanlarının doldurulması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve İADEAL tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan ÜYE olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 - SİTE’ye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve İADEAL tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular; veya yukarıda belirtildiği gibi İADEAL tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış olan; veya üyelikleri süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular SİTE kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi SİTE üyeliğinin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3 - İADEAL her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve ÜYE’nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden ÜYE’nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları işbu sözleşmeye aykırılık, SİTE’de belirtilen kurallara aykırılık, ÜYE’nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun İADEAL bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun İADEAL tarafından tespit edilmesi veya İADEAL’ın ticari kararları doğrultusunda İADEAL’ın kendi iradesi doğrultusunda verilecektir.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1 ÜYE’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 - ÜYE, SİTE hizmetlerinden faydalanırken ve SİTE’deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, SİTE’nin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.1.2 - ÜYE eğer bir İADEAL TEMCİLCİSİ tarafından üye yapılmış ise, İADEAL temsilcisinin kendi yapacağı alışverişlerden, kendinin alışverişinden alacağı iade oranında bir azalma olmamak kaydı ile, belirlenen oranda bir gelir elde edeceğini kabul eder.

5.1.3 - ÜYE, İADEAL’in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.1.4 - ÜYE’lerin, İADEAL tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "İADEAL Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen ÜYE’lerin sorumluluğundadır. ÜYE’ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin, diğer ÜYE’lerin, İADEAL’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.5 - ÜYE’lerin İADEAL’a kayıtlı e-posta adresinin güncel olduğundan ve bu e-postayı kullanabildiklerinden emin olması gerekmektedir. Kullanıcının kayıtlı e-posta adresine önemli e-postalar gönderilebilmektedir. Ayrıca, kullanıcının e-posta adresini değiştirdiği takdirde, IADEAL hesabım bölümünden de değiştirmesi gerekmektedir.

5.1.6 - İADEAL TEMSİLCİSİ, SİTE’ye üye kazandırmak için yapacağı bir aktivitelerin içeriğinden tek başına sorumludur ve bunların yürürlükte bulunan mevzuata uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür. İADEAL TEMSİLCİSİ tanıtım amacıyla kullanacağı içeriğin hiçbir şekilde hakaretamiz, yasaklı veya şüpheli bir nitelik taşımadığını garanti etmektedir. Bu tür içeriğe örnek olarak, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, pornografi, ırkçı ve nefret dolu içerikler, reklam yazılımı (adware), casus yazılım (spyware), eşten eşe bağlantı (Peer2Peer) ve dosya paylaşımı verilebilir.

5.1.7 - İADEAL TEMSİLCİSİ, TAVSİYE AĞI’nda yer alan ÜYE’lerin İADEAL üzerinden yapılan ve onaylanan işlemlerinden İADEAL tarafından belirlenen şartlarda REKLAM GELİRİ elde edebilir. Bu gelirin detayı ile ilgili KVKK nedeni ile detay bilgi isteme hakkı yoktur.

5.1.8 - İADEAL TEMSİLCİSİ, yapacağı tanıtım sonrasında SİTE’ye kazandırdıkları yeni üyelerden alacakları REKLAM GELİRİ’ni eğer isterlerse ek PARA İADE’si olarak ÜYE’lerine bırakabilir. Bu seçim daha sonra ÜYELİK ANA SAYFASI’ndan değiştirilebilir. Bu durumda ÜYE’lere gelir kaybı ile ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmasına gerek yoktur.

5.1.9 - İADEAL ve İADEAL TEMSİLCİSİ arasında ilişki hiçbir şekilde bir ortaklık veya işçi-işveren ilişkisi olarak yorumlanamaz.

5.1.10 - İADEAL TEMSİLCİSİ hiçbir şekilde entegre olmuş “üye firma”lara yönelik Suni Trafik yaratamaz veya yaratılmasına katkıda bulunamaz.

5.1.11 - ÜYE, mağazaların bir veya birden fazla özel koşulu bulunabileceğini gözetmeli ve her durumda PARA İADE’si kazanamayabileceğini kabul eder.

5.1.12 - İADEAL TEMSİLCİSİ, “Üye Firma” ve/veya İADEAL adına veya hesabına herhangi bir söz veremez ve/veya taahhütte bulunamaz.

5.2 İADEAL’ın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1 - İADEAL, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "İADEAL ÜYELİK HESABI" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi; işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşme ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik alt yapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2 - İADEAL, SİTE’de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; ÜYE FİRMA’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve linkleri tüm SİTE kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. İADEAL, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

5.2.3 - SİTE üzerinden, İADEAL’ın kendi kontrolünde olmayan Satıcılara ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine linkler verilmektedir. Bu linkler, yöneldikleri internet sitelerine veya işletenlere destek veya içerdikleri bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımaz. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ile bunlara ait ürün ve hizmetler veya bunların içerikleri hakkında İADEAL’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.2.4 - İADEAL, SİTE’de yer alan ÜYE’lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin ÜYE bilgilerini, ÜYE’nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.5 - İADEAL, sözleşme koşullarına, genel hukuka, genel ahlak kurallarına ve başkalarının haklarına aykırı olan içerikleri bulunduran ÜYE FİRMA sitelerine vermiş olduğu linkleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; İADEAL bu tip içerikleri bulunan ÜYE FİRMA üyeliklerine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.6 - Kazanılan PARA İADESİ ve REKLAM GELİRİ’nin tamamı İADEAL’a aittir ve kullanıcının banka hesabına aktarılana kadar kullanıcı herhangi bir hak talep edemez. Kullanıcın, sözleşmeyi ihlal ettiği gözlenirse, kullanıcının banka hesabına transfer edilen PARA İADESİ ve REKLAM GELİRİ’nin İADEAL tarafından geri alma hakkı vardır.

5.2.7 - İADEAL mağaza tarafından ödenen hizmet bedelinin ne kadarlık bir kısmının saklanacağı ve kullanıcıya verileceği konusunda her zaman hakkını saklı tutar.

5.2.8 - İADEAL hizmetteki kusurlardan, hizmete erişimdeki aksaklıklardan, bilgi taşıma sistemindeki verilere yönelik ihlallerden veya veri kaybından, İADEAL hizmetinin güvenlik sistemindeki kusurlardan veya virüslerden veya diğer zararlı yazılım bileşenlerinden ya da virüsler ya da bileşenler tarafından İADEAL TEMSİLCİ’sinin uğrayabileceği mağduriyetten sorumlu tanıtım faaliyetlerinde meydana gelen herhangi bir hatadan veya bağlantıların belirtilen fonksiyonlarında meydana gelebilecek aksaklıklardan sorumlu olmayacaktır.

5.2.9 - ÜYE FİRMA’lar SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin SİTE üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık teşkil etmediğini kabul ve taahhüt etmektedirler. ÜYE FİRMA’lar bununla birlikte SİTE üzerinden vermekte oldukları AVANTAJ’ları, şartlar sağlandığı takdirde tam ve zamanında ödeyeceklerini de beyan, kabul ve taahhüt etmektedirler. Mağaza satın alımı yapılan işlemlerin verilerini tarafımıza sağlamasından İADEAL sorumlu değildir.

5.2.10 - İADEAL, ÜYE’ler tarafından İADEAL’a iletilen veya SİTE üzerinden kendileri tarafından yüklenen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı, ve ilaveten ÜYE FİRMA’ların verdikleri sözleri yerine getirmemelerinden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.2.11 - İADEAL, SİTE’nin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı olan içerikleri tespit amacıyla ÜYE FİRMA’lar tarafından SİTE’ye yüklenen içerikleri her zaman kontrol edebilir, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; İADEAL bu içeriği giren ÜYE’nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.12 - SİTE’de ÜYE’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden ve önerilen avantajlardan dolayı İADEAL’in, İADEAL çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.

6. İADEAL Hizmetleri

6.1 Hizmetin Genel Tanımı:

İADEAL, ÜYE’lerin ÜYE FİRMA’lardan yapacağı ve SİTE’de listelenmiş olan alışverişlerden PARA İADESİ / REKLAM GELİRİ almalarına aracılık eder.

6.2 PARA İADESİ ve REKLAM GELİRİ

ÜYE’nin (diğer deyişle “Alıcı” veya “Üye Müşteri”), ÜYE FİRMA (diğer deyişle “Satıcı”)’dan SİTE’de belirtildiği şekil ve koşullar çerçevesinde alışveriş yapması, ÜYE FİRMA’nın bu alışverişi onaylaması ve İADEAL’a ödeme yapması ve ÜYE’nin hizmetten yararlanma koşullarını sağlaması durumunda, İADEAL ÜYE’ye PARA İADESİ öder.

PARA İADESİ hesaplanması KDV gibi vergiler ve kargo bedeli çıkarıldıktan sonraki tutar üzerinden hesaplanır.

İADEAL TEMSİLCİSİ olan üyenin site üzerinden sağlanan tavsiye linkleri vasıtası ile davet edip, İADEAL’a kazandırdığı yeni müşterilerin İADEAL üzerinden alışveriş yapmaları, bu alışverişlerin ÜYE FİRMA tarafından onaylanması ve İADEAL’a ödeme yapması ve ÜYEnin hizmetten yararlanma koşullarını sağlaması durumunda, İADEAL İADEAL TEMSİLCİSİ’ne REKLAM GELİRİ öder.

İADEAL TEMSİLCİSİ , İADEAL tarafından kendisine yapılan her türlü ödemeye ilişkin olarak ödenmesi gereken tüm vergi, harç ve sair mali mükellefiyetlerin ödenmesinden tek başına sorumludur. İADEAL TEMSİLCİSİ, gerçekleştirdiği bu türden ödemeler için sonradan İADEAL’a rücu edemez.

6.3 Hizmetten Yararlanma:

İADEAL’dan ödeme alabilmek için:

(1) İADEAL’e üye olmak,

(2) iadeal.com üzerinde yer alan ÜYE FİRMA “Avantaj”larını tıklayarak ÜYE FİRMA’ya ait siteden tarif edildiği şekilde alışveriş yapmak, ve

(3) ÜYE FİRMA’nın bu alışverişi onaylayarak İADEAL’e bu alışverişle ilgili ödeme yapması gerekmektedir.

(4) Onaylanan AVANTAJ’ların ÜYE tarafından belirlenen alt limite ulaşmış olması gerekmektedir.

İADEAL minimum alt limiti gerekli gördüğü takdirde değiştirme hakkına sahiptir.

Yardım sayfalarımızda ve sitenin ilgili bölümlerinde konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir.

6.4 İstisnalar

Üye ödemesi yapılmayacak bazı durumlar şunlardır:

- “Satıcı” tarafından onaylanmadıysa veya İADEAL’a ödenmediyse;

- Eğer İADEAL’a herhangi bir ÜYE alışverişi veya herhangi bir ÜYE hesabı ile ilişkilendirilmemiş bir ödeme geldiyse (yani ÜYE olmadan alışveriş yapıldıysa, veya ÜYE girişi yapılmadan alışveriş yapıldıysa);

- Alışveriş iptal veya iade edildiyse;

- “Satıcı” tarafından gelen ödeme, bu sözleşmeye uymayan veya sahtekarlık, dolandırıcılık, aldatma yaptığı tespit edilmiş veya herhangi bir nedenden dolayı dondurulmuş, yasaklanmış veya iptal edilmiş bir hesaba geldiyse;

- İADEAL üzerinde 24 aydan fazla hareketsiz olduğu için kapatılmış bir hesaba geldiyse; ödenmez.

6.5 İADEAL’ın Rolü:

İADEAL sadece avantajların yer aldığı ve üye alıcıların üye satıcılara yönlendirildiği bir platformdur. İADEAL satıcı, yükleyici veya tedarikçi değildir. İADEAL üye müşterilerinden hiçbir zaman ödeme talep etmez. Dolayısıyla satılan veya kiralanan mal veya hizmetlerden, yapılan ödemelerden, satış şartlarından veya alışveriş konusu mal ve hizmetlerin kalitesi, çalışırlığı, güvencesi vb gibi satıcı veya kiracının bilmesi gereken detaylar ile bunların paketlenmesi, yüklenmesi, taşınması, sigortası vb alt hizmetlerden sorumluluk kabul etmez.

Alıcılar internet içi veya internet dışı alışverişlerinde satıcılardan, normalde (bu satıcıya İADEAL’ın linki olmadan gittiklerinde) ne tür garantiler istiyorlarsa aynılarını istemeli ve aynı dikkat ve ciddiyet içinde alışverişlerini tamamlamalıdırlar.

6.6 Ek Hizmetler:

İADEAL zaman zaman hizmetlerinde değişikliğe gidebileceği gibi burada anlatılanlara ilave hizmetler de sunabilir; ve bunlarla ilgili olarak kullanıcı ve üyelerini bilgilendirebilir. Bu yeni hizmetler ilave kullanım şartları altında kullanılabilir.

7. Gizlilik Politikası

İADEAL, SİTE’de ÜYE’lerle ilgili bilgileri işbu sözleşmenin Gizlilik Politikası bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir.

İADEAL ÜYE’lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu SİTE dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu SİTE’nin (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla SİTE VERİTABANI, SİTE ARAYÜZÜ, tasarım, renk, logo, isim, metin, resim, ses, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birlikte İADEAL’ın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) İADEAL’a ait ve/veya İADEAL tarafından üçüncü bir kişiden lisans ve/veya izin altında alınmıştır. KULLANICI’lar, İADEAL hizmetlerini, İADEAL bilgilerini ve İADEAL’ın telif haklarına tabi çalışmalarını kopyalamak, yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek hakkına sahip değildirler. Gerçek ve tüzel kişiler, işbu “Üyelik Sözleşmesi” dahilinde İADEAL tarafından şartlı olarak izin verilen durumlar haricinde İADEAL’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” dahilinde İADEAL tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde İADEAL; İADEAL hizmetleri, İADEAL bilgileri, İADEAL telif haklarına tabi çalışmaları, İADEAL ticari markaları, İADEAL ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

9. Sözleşme Değişiklikleri

İADEAL, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda, SİTE üzerinden de görülecek şekilde değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, ÜYE’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, İADEAL işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İADEAL için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt hali addedilmeyecek ve bu durumlar için İADEAL’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve İADEAL’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. İADEAL Kayıtlarının Geçerliliği

ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda İADEAL’ın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, kaset, disk, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, İADEAL’ı yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. . madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Geçersizlik

İşbu Sözleşme ve ekli belgelerde yer alan hükümler veya şartlarda veya herhangi bir paragraf, cümle veya kelimesinde herhangi bir geçersizlik, iptal edilebilirlik veya icra edilmezlik, yasaya herhangi bir şekilde aykırılık bulunması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve eklerinin geçerliliğini ve bağlayıcılığını etkilemez.

14. Yürürlüğe Giriş

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgeler ve ekler (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "ÜYE"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İadeal Bilişim Teknoloji Ticaret A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta İadeal Bilişim Teknoloji Ticaret A.Ş, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi; İçerenköy Mahallesi Topçu İbrahim Sokak Kozyatağı E5 Yanyol Üzeri And Plaza No: 8 /10D ATAŞEHİR, İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak veya info@iadeal.com adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Bireysel İadeal Temsilcilerimizin Dikkatine;

Bildiğiniz gibi şirketimiz hem kurumsal hem de bireysel İADEAL TEMSİLCİ’lerine hizmet vermektedir. İADEAL TEMSİLCiSİ’nin kurumsal veya bireysel olmasına göre vergilendirilmesi de değişkenlik göstermektedir. Özellikle bireysel İADEAL TEMSİLCİ’lerimizin aşağıdaki hatırlatmayı dikkate almalarını önemle rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti Vergi Usul Kanunları Uyarınca; şirketimize süreklilik arz edecek şekilde reklam yayıncılığı hizmeti veren bireysel İADEAL TEMSİLCİ’’lerimizin, vergi idaresi ile sorun yaşamamaları ve cezalı işlemlere muhatap olmamaları açısından vergi mükellefiyeti tesis ettirmeleri önem arz etmektedir. Konuyla ilgili mağduriyet yaşanmaması adına, sürekli olarak reklam hizmeti veren İADEAL TEMSİLCİ’lerimizin, ilgili vergi dairesine başvuruda bulunarak “Gerçek” usulde mükellefiyet tesis ettirmeleri ve şirketimize fatura kesmeleri gerekmektedir. Gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize sunar, doğacak herhangi bir cezai sonuçta şirketimizin sorumluluğu bulunmadığını beyan ederiz.